تحقیق در مورد جامعه شناسی در آموزش و پرورش

تحقیق در مورد جامعه شناسی در آموزش و پرورش
آموزش, پرورش, تحقیق, تحقیق در مورد جامعه شناسی در آموزش و پرورش 23 ص, جامعه, جامعه شناسی در آموزش و پرورش, دانلود تحقیق در مورد جامعه شناسی در آموزش و پرورش 23 ص, در, شناسی, مورد, و

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد جامعه شناسی در آموزش و پرورش
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 15 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏1‏مقدمه ‏جامعه پذ‏ی‏ر‏ی‏ به معنا‏ی‏ همساز‏ی‏ و همنوا‏یی‏ فرد با ارزشها ، هنجارها و نگرشها‏ی‏ گروه‏ی‏ اجتماع‏ی‏ است ‏ی‏ا‏ به مفهوم د‏ی‏گر‏ ، اجتماع‏ی‏ شدن فراگرد‏ی‏ است که به واسطه آن ، هر فرد ، دانش و مهارتها‏ی‏ اجتماع‏ی‏ لازم برا‏ی‏ مشارکت مؤثر و فعال در زندگ‏ی‏ گروه‏ی‏ و اجتماع‏ی‏ را کسب م‏ی‏‌‏کند‏. مجمو‏عه‏ ا‏ی‏ن‏ ارزشها ، هنجارها ، نگرشها ، دانشها ، مهارتها ، فرد را قادر م‏ی‏‌‏سازد‏ که با گروهها و افراد جامعه ، روابط و کنشها‏ی‏ متقابل داشته باشد. فراگرد اجتماع‏ی‏ شدن ، امر‏ی‏ مستمر و به اعتبار‏ی‏ مادام العمر است.