تحقیق در مورد روزانه تاريخ

تحقیق در مورد روزانه تاريخ
تاريخ, تحقیق, تحقیق در مورد روزانه تاريخ, دانلود تحقیق در مورد روزانه تاريخ, روزانه, روزانه تاريخ, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد روزانه تاريخ
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 6 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏به نام خدا‏گروه آموزشي تاريخ استان ‏خوزستان ‏نمونه طرح درس روزانه‏مشخصات كلي‏پايه تحصيلي: ‏سوم متوسطه‏رشته تحصيلي: ‏تجربي-رياضي‏كاردانش‏تعداد دانش آموزان: ‏كتاب: ‏تاريخ معاصر ايران‏درس : ‏6‏عنوان درس: انقلاب مشروطيت ايران (2)‏موضوع درس: مهاجرت كبري و پي آمدهاي آن.‏منابع كمكي: تاريخ مشروطه ‏:‏ كسروي‏،‏ ايران در دوره ي سلطنت قاجار ‏:‏ شميم‏،‏ انقلاب مشروطيت ايران ‏:‏ رضواني‏شماره جلسه: ‏تاريخ اجرا: ‏مدت جلسه: 90 دقيقه‏تعداد صفحات: 6 صفحه(71-66)‏اهداف كلي: ‏حيطه شناختي‏ (دانستني ها)‏ : آشنايي فراگيران با رويدادهاي مهم مشروطيت و نتايج آن‏حيطه عاطفي (نگرشي): علاقمندي فراگيران به شناخت جنبه هاي مختلف انقلاب مشروطيت ‏حيطه رواني – حركتي (مهارتي) : فراگيران بتوانند در زندگي حال و آينده از تجربيات انقلاب مشروطه‏ استفاده كنند و‏ در پيشبرد اهداف انقلاب ‏بك‏و‏شند‏.‏اهداف جزئي‏اهداف رفتاري‏سطوح حيطه شناختي‏دانش‏درك و فهم‏كاربرد‏تجزيه وتحليل‏تركيب‏ارزشيابي‏فعاليت هاي قبل از تدريس‏آشنايي با چگونگي وقايع مربوط به مهاجرت كبرا‏فراگير قادر خواهد بود: ‏دليل مهاجرت كبرا را توضيح دهد.‏محل اقامت مهاجران را نام ببرد. ‏نام علمايي كه در اين مهاجرت حضور داشتند را بيان كند.‏دليل شهرت اين مهاجرت به كبرا را بيان كند.‏×‏×‏×‏×‏آشنايي با اوضاع تهران پس از مهاجرت علما به قم‏وضعيت شهر تهران را پس از مهاجرت علما به قم تشريح كند.‏دليل تجمع مردم در باغ سفارت انگلستان را توضيح دهد.‏×‏×‏آشنايي با مهم ترين خواسته هاي مهاجران‏مهمترين خواسته هايي كه در مهاجرت كبرا تحقق يافت را بيان نمايد. ‏با مقايسه درخواست هاي مهاجران صغرا و كبرا، درخواست مشترك آنها را بيان كند.‏تاريخ ورود ايران در شمار كشورهاي مشروطه را بيان كند.‏×‏×‏×‏شناخت ديدگاه محمدعلي شاه نسبت به مشروطيت‏دليل عدم دعوت نمايندگان مجالس در مراسم تاجگذاري محمدعلي شاه‏ را‏ بيان كند.‏دليل موافقت اوليه ي محمد علي شاه‏ ‏با مشروطيت و مخالفت وي با آن پس از رسيدن به سلطنت را بررسي نمايد. ‏×‏×‏آشنايي با تفكرات گوناگون درباره ي مشروطيت در هنگام بروز اين رويداد‏برداشت هاي متفاوتي كه از نظام مشروطيت وجود داشت را با هم مقايسه كند.‏شخصي را كه از اين اوضاع آشفته سود مي برد، نام ببرد. ‏×‏×