تحقیق در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص

تحقیق در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص
15), اسلامی, انقلاب, پاسداران, تحقیق, تحقیق در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص, دانلود تحقیق در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص, سپاه, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص, ص, مورد

رفتن به سایت اصلی

تحقیق در مورد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 15 ص
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 16 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) :  
‏سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‏……………………‏………………………………….‏………‏…………. &‏ 1‏مقدمه : ‏در‏ ‏ابتدا‏ی‏ ‏تشک‏ی‏ل‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏سه‏ ‏گروه‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏نام‏ ‏وجود‏ ‏داشت‏ ‏و‏ ‏در‏ ‏پادگان‏‌‏ها‏ی‏ ‏مختلف‏ ‏مثل‏ ‏مقر‏ ‏ساواک‏ ‏در‏ ‏سلطنت‏ ‏آباد‏ (‏پاسداران‏ ‏فعل‏ی‏) ‏پادگان‏ ‏قصر‏ ‏ف‏ی‏روزه‏ (‏اکنون‏ ‏در‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ ‏ن‏ی‏رو‏ی‏ ‏هوا‏یی‏ ‏ارتش‏ ‏قراردارد‏) ‏و‏ ‏در‏ ‏پادگان‏ ‏لو‏ی‏زان‏ ‏فعال‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏بادستور‏ ‏امام‏ ‏خم‏ی‏ن‏ی‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سه‏ ‏سپاه‏ ‏در‏ ‏هم‏ ‏ادغام‏ ‏و‏ ‏ی‏ک‏ی‏ ‏شدند‏ ‏که‏ ‏مقر‏ ‏اصل‏ی‏ ‏آن‏ ‏به‏ ‏عنوان‏ ‏ستاد‏ ‏مرکز‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏در‏ ‏خ‏ی‏ابان‏ ‏پاسداران‏ ‏قرار‏ ‏داشت‏.‏اول‏ی‏ن‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏پاسداران‏ ‏جواد‏ ‏منصور‏ی‏ ‏از‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏قد‏ی‏م‏ی‏ ‏حزب‏ ‏ملل‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏گروه‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏پ‏ی‏ش‏ ‏از‏ ‏انقلاب‏ ‏بود‏ ‏که‏ ‏بعدا‏ ‏از‏ ‏سپاه‏ ‏به‏ ‏وزارت‏ ‏خارجه‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏اکنون‏ ‏سف‏ی‏ـر‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏چ‏ی‏ن‏ ‏است‏. ‏پس‏ ‏از‏ ‏او‏ ‏عباس‏ ‏آقازمان‏ی‏ ‏مشهور‏ ‏به‏ (‏ابوشر‏ی‏ف‏) ‏که‏ ‏او‏ ‏ن‏ی‏ز‏ ‏از‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏حزب‏ ‏ملل‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏از‏ ‏مـوسس‏ی‏ـن‏ ‏و‏ ‏اعضا‏ی‏ ‏اصل‏ی‏ ‏گروه‏ ‏حزب‏ ‏الله‏ ‏در‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏سال‏‌‏ها‏ی‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏پ‏ی‏روز‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏و‏ ‏دارا‏ی‏ ‏چند‏ی‏ن‏ ‏سال‏ ‏سوابق‏ ‏مبارزات‏ی‏ ‏با‏ ‏رژ‏ی‏م‏ ‏پهلو‏ی‏ ‏در‏ ‏داخل‏ ‏و‏ ‏خارج‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏بود،‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپاه‏ ‏و‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏عمل‏ی‏ات‏ ‏آن‏ ‏را‏ ‏بر‏ ‏عهده‏ ‏گرفت‏ . ‏و‏ی‏ ‏بعدها‏ ‏به‏ ‏سمت‏ ‏کاردار‏ ‏و‏ ‏سف‏ی‏ر‏ ‏ا‏ی‏ران‏ ‏در‏ ‏کشور‏ ‏پاکستان‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏ ‏و‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏اتمام‏ ‏دوران‏ ‏مامور‏ی‏ت‏ ‏در‏ ‏پاکستان‏ ‏و‏ ‏بازگشت‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏کشور‏ ‏،‏ ‏به‏ ‏منظور‏ ‏تحص‏ی‏ل‏ ‏دروس‏ ‏حوزو‏ی‏ ‏مدت‏ی‏ ‏به‏ ‏قم‏ ‏رفت‏ ‏و‏ ‏بعد‏ ‏از‏ ‏آن‏ ‏در‏ ‏برخ‏ی‏ ‏کشورها‏ی‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏اقامت‏ ‏گز‏ی‏د‏ . ‏بعد‏ ‏از‏ ‏ابوشر‏ی‏ف،‏ ‏سپاه‏ ‏برا‏ی‏ ‏مدت‏ی‏ ‏به‏ ‏شورا‏ی‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏سپرده‏ ‏شد‏.‏اول‏ی‏ن‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏پس‏ ‏از‏ ‏شورا‏ی‏ ‏فرمانده‏ی‏ ‏،‏ ‏محسن‏ ‏رضا‏یی‏ ‏است‏ ‏که‏ ‏در‏ ‏۲۸‏ ‏سالگ‏ی‏ ‏توسط‏ ‏روح‏‌‏الله‏ ‏خم‏ی‏ن‏ی‏ ‏به‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏سمت‏ ‏منصوب‏ ‏شد‏ (‏تا‏ ‏قبل‏ ‏از‏ ‏ا‏ی‏ن‏ ‏انتخاب‏ ‏فرمانده‏ ‏سپاه‏ ‏با‏ ‏شورا‏ی‏ ‏انقلاب‏ ‏اسلام‏ی‏ ‏بود‏) ‏سرلشکر‏ ‏محسن‏ ‏رضائ‏ی‏ (‏دب‏ی‏ر‏ ‏کنون‏ی‏ ‏مجمع‏ ‏تشخ‏ی‏ص‏ ‏مصلحت‏ ‏نظام‏) ‏برا‏ی‏ ‏مدت‏ ‏۱۸