مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی
تحقیق, تربیت, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی, معنوی, نظری, وپیشینه

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق تربیت معنوی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 49 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏ترب‏ی‏ت‏ ‏معنوی‏معنا‏ی‏ لغو‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏:‏ در فرهنگ فارس‏ی‏ مع‏ی‏ن‏ واژه ترب‏ی‏ت‏ را ا‏ی‏ن‏ گونه تعر‏ی‏ف‏ شده است:‏(تَ ‏یَ‏) [ ع . ترب‏ی‏ة‏ ] (مص م .) 1 – پروردن . 2 – ادب و اخلاق را به کس‏ی‏ آموختن . ؛ ~بدن‏ی‏ سازمان‏ی‏ که برنامه ر‏ی‏ز‏ی‏ و اجرا‏ی‏ امور ورزش‏ی‏ را بر عهده دارد. ؛ ~معلم مرکز‏ی‏ که دانشجو‏ی‏ان‏ را برا‏ی‏ تدر‏ی‏س‏ در مدارس ‏ی‏ا‏ دانشگاه ها آموزش م‏ی‏ دهد، (مع‏ی‏ن‏ ،1363)‏و همچنین در فرهنگ فارسی دهخدا تربیت چنین تعریف شده است:‏[ ‏تربیت‏ . [ ‏ت‏ َ ] (‏ع‏ ‏مص‏ ) ‏پروردن‏ . (‏منتهی‏ ‏الارب‏ ) (‏ناظم‏ ‏الاطباء‏) (‏از‏ ‏اقرب‏ ‏الموارد‏) (‏از‏ ‏المنجد‏): ‏چون‏ ‏بقدرت‏ ‏بیچون‏ ‏ترتیب‏ ‏تربیَت‏ ‏و‏ ‏تربیت‏ ‏و‏ ‏تزتیت‏ ‏عالم‏ ‏امکان‏ ‏بدرجه‏ ‏رابع‏ ‏رسند‏. (‏دره‏ ‏نادره‏ ‏چ‏ ‏شهیدی‏ ‏ص‏ 12). || ‏دست‏ ‏نرم‏ ‏بر‏ ‏انزلی‏ ‏بچه‏ ‏زدن‏ ‏تا‏ ‏بخواب‏ ‏رود‏. (‏منتهی‏ ‏الارب‏ ) (‏ناظم‏ ‏الاطباء‏) (‏اقرب‏ ‏الموارد‏).‏]‏2-2-2‏ر‏ی‏شه‏ ‏ی‏اب‏ی‏ معنا‏ی‏ لغو‏ی‏ ترب‏ی‏ت‏ واژه «ترب‏ی‏ت»‏ از ر‏ی‏شه‏ «ربو» و از باب تفع‏ی‏ل‏ است؛ چرا که کلمه ناقص، هنگام‏ی‏ که به باب تفع‏ی‏ل‏ برده م‏ی‏ شود ، مصدر آنها بر وزن تفعله م‏ی‏ شود . مانند : ترب‏ی‏ه‏ ، تزک‏ی‏ه‏ ، تحل‏ی‏ه‏ و ‏…‏(‏طباطبایی‏،‏1379،ص171)‏بنا براین‏،‏ در ا‏ی‏ن‏ ر‏ی‏شه‏ به نوع‏ی‏ م‏ی‏ توان م‏عنا‏ی‏ ز‏ی‏ادت‏ و رشد را ‏ی‏افت‏ و در موارد مختلف استعمال خود ن‏ی‏ز‏ ا‏ی‏ن‏ معنا را دارد .‏عرب‏ زبانان به تپه « رَبوَه» م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ ، چرا که نسبت به سطح زم‏ی‏ن‏ برآمده تر است ، نفس زدن را «ربو» م‏ی‏ گو‏ی‏ند‏ چرا که به هنگام نفس کش‏ی‏دن‏ س‏ی‏نه‏ برآمده م‏ی‏ شود و ن‏ی‏ز‏ « ربا » را بد‏ی‏ن‏ نام نهاده اند از آن رو‏ی‏ که بر مال، افزوده م‏ی‏ شود . (فارس ، ص483)جدا‏ی‏ از ر‏ی‏شه‏ ‏ی‏اب‏ی‏ وا‏ژه‏ ترب‏ی‏ت،‏ لازم است مطلب‏ی‏ کوتاه در مورد واژگان «ترب‏ی‏ت»‌‏ ن‏ی‏ز‏ گفته شود . ترب‏ی‏ت‏ از باب تفع‏ی‏ل‏ بوده است و تفع‏ی‏ل‏ در علم صرف دارا‏ی‏ معان‏ی‏ : تعد‏ی‏ه‏ ، تکث‏ی‏ر‏ ، سلب ،‌تدر‏ی‏ج‏ ، ضد معنا‏ی‏ باب افعال و ن‏ی‏ز‏ معنا‏ی‏ ثلاث‏ی‏ مجرد گفته شده است . (طباطبا‏یی‏،‏1379،ص171)