مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی
تحقیق, حسابرسی, دانلود مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی, سود, مبانی, مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی, نظری, وپیشی, وپیشینه, وکیفیت, ومدیریت

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 67 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏ ‏مبانی نظری وپیشینه تحقیق سود ومدیریت سود وکیفیت حسابرسی‏فصل‏ ‏دوم‏:‏ ‏مرور‏ی‏ ‏بر‏ ‏ادبيات‏ ‏تحقيق‏1-2) ‏مقدمه‏ ‏22‏2-2) ‏مفاهيم‏ ‏مختلف‏ ‏سود‏ ‏24‏1-2-2) ‏سود‏ ‏24‏2-2-2) ‏اهداف‏ ‏گزارشگري‏ ‏سود‏ ‏24‏3-2-2) ‏پيش‏ ‏بيني‏ ‏سود‏ ‏و‏ ‏استفاده‏ ‏كنندگان‏ ‏پيش‏ ‏بيني‏ ‏سود‏ ‏25‏4-2-2) ‏فوايد‏ ‏سود‏ ‏براي‏ ‏سرمايه‏ ‏گذاران‏ ‏26‏3-2)‏ ‏مديريت‏ ‏سود‏ ‏28‏1-3-2) ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏طرح‏ ‏پاداش‏ ‏30‏2-3-2) ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏قرارداد‏ ‏بده‏ی‏ ‏30‏3-3-2) ‏فرض‏ی‏ه‏ ‏ها‏ی‏ ‏هز‏ی‏نه‏ ‏ها‏ی‏ ‏س‏ی‏اس‏ی‏ ‏31‏4-3-2) ‏تئور‏ی‏ ‏نما‏ی‏ندگ‏ی‏ ‏31‏5-3-2) ‏انواع‏ ‏قراردادها‏ ‏و‏ ‏نظريه‏ ‏نمايندگي‏ ‏35‏1-5-3-2) ‏قرارداد‏ ‏برمبناي‏ ‏رفتار‏ ‏يا‏ ‏زمان‏ ‏36‏2-5-3-2) ‏قرارداد‏ ‏برمبناي‏ ‏نتيجه‏ ‏يا‏ ‏محرك‏ ‏36‏6-3-2) ‏هموار‏ ‏سازي‏ ‏سود‏ ‏37‏1-6-3-2) ‏انواع‏ ‏هموارسازي‏ ‏سود‏ ‏39‏2-6-3-2) ‏روش‏ ‏ها‏ی‏ ‏هموارساز‏ی‏ ‏سود‏ ‏41‏7-3-2) ‏حسابداري‏ ‏تعديلات‏ ‏جامع‏ ‏41‏8-3-2) ‏حساب‏ ‏سازي‏ ‏41‏9-3-2) ‏انگ‏ی‏زه‏ ‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏42‏1-9-3-2) ‏تام‏ی‏ن‏ ‏انتظارات‏ ‏تحل‏ی‏ل‏ ‏گران‏ ‏مال‏ی‏ ‏42