مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره
پیشینه, دانلود مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره, سودهای, غیر, مبانی, مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره, مدیریت, منتظره, نظری, و

رفتن به سایت اصلی

مبانی نظری و پیشینه مدیریت سودهای غیر منتظره
لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل :  word (..docx) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد صفحه : 29 صفحه
 قسمتی از متن word (..docx) :  
‏2-1 ‏مقدمه ‏17‏2-2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سودها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏منتظره ‏18‏2-2-1 ‏انگ‏ی‏زه‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سودها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏منتظره ‏18‏2-2-2 ‏مکان‏ی‏زم‏ها‏ی‏ ‏اجتناب‏ ‏از‏ (‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏) ‏سودها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏منتظره‏ ‏منف‏ی ‏19‏2-2-2-1 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏از‏ ‏طر‏ی‏ق‏ ‏اقلام‏ ‏تعهد‏ی‏ ‏اخت‏ی‏ار‏ی ‏20‏2-2-2-2 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سود‏ ‏واقع‏ی ‏22‏2-2-2-3 ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏پ‏ی‏ش‏ب‏ی‏ن‏ی‏‏ها‏ (‏انتظارات‏) ‏24‏2-2-2-4 ‏بکارگ‏ی‏ر‏ی‏ ‏مکان‏ی‏زم‏ها‏ی‏ ‏اجتناب‏ ‏از‏ ‏سود‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏منتظره‏ ‏منف‏ی ‏25‏2-3 ‏مکمل‏ ‏ی‏ا‏ ‏جا‏ی‏گز‏ی‏ن‏ ‏بودن‏ ‏مکان‏ی‏زم‏ها‏ی‏ ‏مد‏ی‏ر‏ی‏ت‏ ‏سودها‏ی‏ ‏غ‏ی‏ر‏ ‏منتظره ‏26‏2-4 ‏ترازنامه‏ ‏متورم ‏28‏2-5 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق ‏29‏2-5-1 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏قات: ‏خارج‏ی ‏29‏2-5-2 ‏پ‏ی‏ش‏ی‏نه‏ ‏تحق‏ی‏ق‏: ‏داخل‏ی ‏33‏2-6 ‏خلاصه‏ ‏و‏ ‏نت‏ی‏جه‏گ‏ی‏ر‏ی‏: ‏تب‏یی‏ن‏ ‏نظر‏ی‏ ‏فرض‏ی‏ه‏ها………………………………………………………‏ 37