پاورپوینت آداب نیکان، فارسی هشتم ، درس ششم

پاورپوینت آداب نیکان، فارسی هشتم ، درس ششم
پاورپوینت آداب نیکان, درس ششم, فارسی هشتم

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت آداب نیکان، فارسی هشتم ، درس ششم
این فایل حاوی 9 اسلاید درباره آداب نیکان، فارسی هشتم ، درس ششم می باشد…
محتوای فایل شامل:
کلمات کلیدی
دانش زبانی
گفت و گو
تاریخ ادبیات
قسمتی از فایل:
گروه اسمی : می تواند یک کلمه یا بیشتر باشد . مهترین جزء گروه اسمی
« هسته » ی آن است . هسته همان اسمی است که کلمه ها یا بخش
های دیگر به آن افزوده می شود . گروه اسمی در جمله می تواند نقش
متممی ، مفعولی و نهادی بگیرد . مثال : آن درخت بلند باغ را دوست دارم .
در این جمله « آن درخت بلند باغ » یک گروه اسمی است که در نقش
مفعولی قرار گرفته است .
و…..