پاورپوینت درمورد تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت

پاورپوینت درمورد تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت
ارزيابي مشارکتي, پاورپوینت درمورد تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت, تحقيق مداخله اي مشارکتي, تغيير در روابط ذينفعان توسعه, توانمندسازي و ارتقاي مشاركت همگاني, زيرساخت هاي دو گانه براي توليد دانش, سطوح مشارکت

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت درمورد تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت درمورد تعيين کننده هاي اجتماعي سلامت
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 68
محتویات
پروژه قلب خليج سالم فارس
اهداف توسعه هزاره؟
سطوح مشارکت
نتيجه مشارکت
ارتقاي سلامت
طيف مشارکت مردم در پژوهش
Community Based Participatory Research
تحقيق مشارکتي جامعه محور
زيرساخت هاي دو گانه براي توليد دانش
زيرساخت هاي دو گانه براي توليد دانش
دست‌آوردها – همكاري گروه‌هاي مختلف
دست‌آوردها – آموزش
Human Development
تغيير در روابط ذينفعان توسعه
Population Research Centers
رويکردهاي تحقيق مشارکتي
روش هاي متداول کمي پژوهش
ارزيابي سريع
ارزيابي مشارکتي
وضعيت اشتغال (Employment condition)
شهرنشيني ( Urban setting )
توانمندسازي و ارتقاي مشاركت همگاني
تحقيق مداخله اي مشارکتي
Triangulation
جدول مقايسه اي اولويت بندي
و . . . .
قسمتی از پاورپوینت
ارتقاي سلامت
ارتقاي سلامت بخشي از برنامه توسعه و فرآيندي است به هدف توانمندسازي مردم براي آنكه بر عوامل مؤثر بر سلامت خود كنترل داشته باشند.
طيف مشارکت مردم در پژوهشمردم به سئوالات تحقيق جواب مي دهند، نمونه خون و … را براحتي در اختيار محقق قرار ميدهند.مردم دعوت مي شوند تا به محققين بگويند چه مشکلاتي دارند (انتخاب موضوع تحقيق).برخي از مردم در پر کردن پرسشنامه ها همکاري مي کنند(اجراي تحقيق).مردم از طريق مشارکت در انجام پژوهش، دانش و مهارت هاي جديدي مي آموزند.مردم و نهادهاي درگير توسعه با همت و خرد جمعي به توليد دانش ارتقاي سلامت و استفاده کاربردي از آن مي پردازند.
تحقيق مشارکتي جامعه محور
اصول:.1تحقيق ”با جامعه“ و نه ”برروي جامعه“ انجام مي گيرد..2ذينفعان مختلف در فرايند پژوهش همکار يکديگر هستند..3افراد از همديگر آموزش مي بينند..4توسعه ظرفيت سازي منطقه اي را باعث مي شود..5توانمندسازي افراد از دست آوردهاي مهم مي باشد..6به تعادل بين پژوهش و عمل گرايي منجر مي گردد.و . . .