پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك

پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك
CLSIسويه هاي کنترل کيفي پيشنهادي توسط, آزمايش کنترل کيفيت را, آزمايش کنترل کيفيت را بايد درچه فواصل زماني انجام داد, انتخاب سویه های کنترل کیفی برای انجام کنترل و تضمین کیفیت, پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك, شيوه هاي كنترل كيفيت و تضمين كيفيت

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك
مشخصات فایل
عنوان:پاورپوینت كنترل كيفي ديسكهاي آنتي بيوتيك
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 34
محتویات
شيوه هاي كنترل كيفيت و تضمين كيفيت
انتخاب سویه های کنترل کیفی برای انجام کنترل و تضمین کیفیت
CLSIسويه هاي کنترل کيفي پيشنهادي توسط
کنترل کيفيت قطر هاله عدم رشد سويه کنترلي/ ديسک آنتي بيوتيکي
آزمايش کنترل کيفيت را بايد درچه فواصل زماني انجام داد ؟
اقدامات اصلاحي
پاره ای از علل نتایج خارج از کنترل شامل موارد ذیل است اما به این موارد محدود نمی شود
ذخيره سازي ديسك هاي ضد ميكروبي
مواد مورد نياز براي آزمايش تعيين حساسيت ميكروبي
تهيه محيط هاي كشت و محلول ها
و . . .
قسمتی از پاورپوینت
– شيوه هاي كنترل كيفيت و تضمين كيفيت}هدف}در آزمايش تعيين حساسيت ميكروبي ، كنترل كيفيت شامل روال هايي براي پايش كارايي تمام مراحل و اجزاي آزمايش ، جهت اطمينان از نتايج قابل اعتماد است . اين منظور با آزمايش سويه هاي كنترلي در مقابل عوامل ضد ميكروبي با حساسيت شناخته شده به دست مي آيد ، اما به آن محدود نمي شود .}اهداف برنامه كنترل كيفيت ، پايش موارد ذيل است}دقت ( تكرار پذيري ) و صحت روش سنجش حساسيت}كارايي موادي كه در آزمايش استفاده مي شوند}كارايي افرادي كه آزمايش را انجام داده و نتايج را مي خوانند
مسئولیت و پاسخگویی را می توان بطور منطقی بشرح ذیل تقسیم نمود:}تولید کنندگان (برای محصولات داخلی یا تجاری)}پایداری عوامل ضدمیکروبی}برچسب گذاری مواد ضدمیکروبی}توان محلول های مادر (stock)عوامل ضدمیکروبی}تطابق با اصول عملکرد مطلوب ساخت ( برای مثال استانداردهای سیستم کیفیت)}سالم و بی عیب بودن محصول}قابلیت ردیابی و پاسخگویی به گیرندگان محصول}
}آزمایشگاه ها (کاربران) :}ذخیره سازی در شرایط محیطی توصیه شده توسط تولید کننده ( برای جلوگیری از تخریب دارو)}}مهارت کارکنان انجام دهنده آزمایش}استفاده از استانداردهای جاری CLSI ( یا دستورالعمل های تولید کننده برای استفاده)} تبعیت از روشهای مصوب (بعنوان مثال تهیه مایه میکروبی، شرایط گرمخانه گذاری، تفسیر نتایجMIC)و . . . .