پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی

پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
اجزاي اصلي نظام سلامت, انواع نظام های عرضه خدمات سلامت در دنيا, پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی, تامين هزينه مراقبت های سلامت, شکل گيری شبکه مراقبت های بهداشتی, مراقبت بهداشتي اوليه, مفاهيم پايه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمان, نظام (سيستم) سلامت

رفتن به سایت اصلی

پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
مشخصات فایل
عنوان: پاورپوینت نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی
قالب بندی: پاورپوینت
تعداد اسلاید: 14
محتویات
نظام (سيستم) سلامت
اجزاي اصلي نظام سلامت
تامين هزينه مراقبت های سلامت
انواع نظام های عرضه خدمات سلامت در دنيا
مراقبت بهداشتي اوليه
شکل گيری شبکه مراقبت های بهداشتی
مفاهيم پايه در نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی کشور
مشکلات اصلی شبكه مراقبت هاي اوليه بهداشتی کشور
سازمان هاي بين المللي و سلامت
قسمتی از پاورپوینت
نظام (سيستم) سلامت
نظام سلامت شامل تمام سازمان ها، موسسات، منابع و افرادي است که قصد اوليه آنها، بهبود سلامتی است.•
اجزاي اصلي نظام سلامت•ارائه خدمات•نيروي انساني•نظام اطلاعات سلامت•محصولات، واكسن ها و فن آوري هاي پزشكي•گردش مالي نظام هاي سلامت•رهبري و حاكميت در نظام سلامت و .. .