پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی

پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی
ارز دیجیتال, ارزش زمانی پول, بلاک چین, نقش مالی کسب و کار

رفتن به سایت اصلی

پژوهش،ارزهای دیجیتال وپیام استراتژیک به مذیران کسب و کارهای ایرانی
با نگاهی به روند پرشتاب ظهور پارادیم دهه حاضر در بازارهای جهانی،شاهد آن هستیم که بازیگران بیشتری در صحنه جهانی وارد گود شده و نمی خواهد از ذقابت عقب بمانند زیرا که بهتر میدانند ؛اگراز این رقابت پیچیده غقب بمانند ،متحمل چه ضررو زیان هایی خواهند شدو دلیل این امر آن است که «از زمان آغاز عصر دیجیتال، متخصصان، ارزهای مجازی را به عنوان آینده پول تمدن ما به ارمغان آورده اند. در حالی که ممکن است تصور کردن یک جامعه بدون پول نقد سخت باشد، مهم است بدانید که پول صرفا توافق برای استفاده از چیزی به عنوان وسیله مبادله است. بنابراین عملکرد و هدف پول نقد به وسیله سیستم های فرهنگی و اجتماعی ما تعیین می شود، نه ارزش ذاتی. پس از آنکه جامعه ما تکامل پیدا می کند و اقتصادهای فیزیکی و دیجیتال همگرا می شوند، چگونه نظام پولی ما با ما همراه است؟ این که آیا از طریق دنیای مجازی، بازی های اجتماعی یا برنامه های موبایل تبادلی می شود، ارزهای مجازی اثرات واقعی برای اقتصاد جهانی ما دارند، و اساسا تغییر نحوه انجام معاملات با یکدیگر را تغییر می دهند.»