4000 لغت پرکاربرد انگلیسی

4000 لغت پرکاربرد انگلیسی
انگلیسی, پرکاربرد, لغت

رفتن به سایت اصلی

4000 لغت پرکاربرد انگلیسی
این مجموعه شامل ۴۰۰۰ لغت پر کاربرد در زبان انگلیسی است که می تواند کمک سریع و موثری باشد برای زمانی که به معنای واژه ها نیازمندیم.